Czym jest Alpha?

Alpha to cykl interaktywnych spotkań, w trakcie których odkrywamy podstawy wiary chrześcijańskiej; to narzędzie ewangelizacyjne oparte na gościnności, wymianie poglądów i modlitwie. Każde spotkanie obejmuje wspólny posiłek, wykład i dyskusję w małych grupach, podczas których można zadać każde pytanie i nie ma gotowych odpowiedzi.

Posiłek

Wykład

Dyskusja w małych grupach

Pełny posiłek czy też lekki poczęstunek to integralny element spotkania Alpha. Goście zostają ciepło przyjęci i potraktowani przyjaźnie. Nieformalna atmosfera spotkania sprzyja rozmowom i poznawaniu się nawzajem.

Po posiłku prezentowany jest krótki i przystępny wykład na temat wiary chrześcijańskiej.  Wykłady oparte są na nauczaniu Kościoła, Biblii oraz osobistym doświadczeniu mówcy. Tematy obejmują różnorakie zagadnienia od „Kim jest Jezus?” 
do „Jak najpełniej przeżyć życie?”

Małe grupy umożliwiają uczestnikom nawiązywanie przyjaźni i budowanie wzajemnego zaufania. Rolą gospodarza grupy jest prowadzenie dyskusji w sposób, który zachęci gości do otwartych i szczerych wypowiedzi bez obaw, że spotkają się z krytyką czy osądem. W ramach grupy goście uczą się sztuki słuchania, czytania Biblii oraz modlitwy.

Rekomendacje

Arcybiskup Grzegorz Ryś

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP

Kurs Alpha ma opinie skutecznego narzędzia ewangelizacji zwłaszcza wśród ludzi młodych, np. studentów. Chcę zaświadczyć o tym, że może być z wielkim pożytkiem prowadzony w każdym środowisku.

Ojciec Raniero Cantalamessa

Kaznodzieja Domu Papieskiego

Jedną z zalet Alpha jest skupienie na Kerygmacie. Kościół pierwotny jasno rozróżniał między Kerygmatem a Didache, czyli katechezą. Kerygmat to wprowadzenie do wiary, a katecheza to formacja wiary. Natomiast wiara jako taka może rozkwitnąć tylko w konsekwencji zetknięcia z Kerygmatem.

Kardynał Stanisław Dziwisz

Emerytowany Metropolita Krakowski

Alpha to bardzo ciekawa inicjatywa, w której świeccy pomagają odnaleźć żywą wiarę swoim koleżankom i kolegom. Widzę, że przynosi dobre owoce. Spotkania Alpha odpowiadają na wielką potrzebę ukazywania żywego Chrystusa. Życzyłbym sobie, aby wszyscy młodzi ludzie mogli zapoznać się z Alpha!

Papież Franciszek

Pojęcie „nowa ewangelizacja” podkreśla coraz jaśniejszą świadomość, że nawet w krajach o wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej pojawiła się potrzeba odnowionego głoszenia Ewangelii w celu doprowadzenia ludzi do ponownego spotkania z Chrystusem, które przemieni ich życie i nie będzie sztuczne, powierzchowne, zautomatyzowane i bezmyślne.

Shopping Cart